דבר המנהל

נמצאים אנו בדור בו כלי התקשורת הם המעצבים העיקריים את דעת הקהל. השילוב של קול ומראה נושא בתוכו פוטנציאל עצום להיות בית שער למחשבותיו של האדם וממילא לכל מעשיו. ידוע הוא שכוח הרגש הוא הכוח המניע את האדם לעשות את מעשיו.  עוצמת ההשפעה שיש לקולנוע ולמדיה על רגש האדם הינה אדירה. סרטים הביאו לשינוי עמדות ואמונות, תפיסות חברתיות ואישיות ועוד. את העוצמה הזאת עלינו לקחת בשני ידיים, ולעשות בה שימוש נכון.

חדשות


למה ללמוד דווקא אצלנו ?